Жилищна конструкция върху покрив от два ската- 5 kW

Характеристики:

  •  Реализация: 2011 – 3° Закон за стимулиране на зелената енергия
  •  Местоположение: Линяна(Верчелли)
  •  Мощност : 5.06 kW
  •  Модули: BIAODI 230W поликристал
  •  Инвертер: AROS Sirio 4600P
  •  Типология: върху сграда