Жилищна конструкция върху покрив от каменни плочи - 5,76kW

Характеристики:

  •  Реализация: 2012 – 5° Закон за стимулиране на зелената енергия
  •  Месторазположение: Сарре (обл.Аоста)
  •  Мощност: 5,76 kW
  •  Модули: ZN Shine 240W Policristallino
  •  Инвертер: 1 бр. Power-One 6000TL-OutD
  •  Типология: върху сграда