Жилищна конструкция, върху хоризонтален покрив - 5,75kW

Характеристики:

  •  Реализация: 2012 – 4° Закон за стимулиране на зелената енергия
  •  Месторазположение: Берджеджи (SV)
  •  Мощност: 5,75 kW
  •  Модули: ZN SHINE 220W
  •  Инвертер: 1 бр. AROS Sirio 6000P
  •  Типология: върху сграда