Жилищна конструкция с азбест - 8kW

Характереистики:

  •  Реализация: 2011 – 4° Закон за стимулиране на зелената енергия
  •  Местоположение: Пино Торинезе (обл. Торино)  
  •  Мощност: 8,28 kW
  •  Модули: V-Energy 230W поликристал
  •  Инвертер: 1 бр. Kostal Piko 8.3
  •  Типология: върху сграда с бракуване на етернита