Индустриална конструкция, върху покрив 328kW

Характеристики:

  •  Реализация: 2010 – 2° Закон за стимулиране на зелената енергия
  •  Местоположение: Торино
  •  Мощност: 328,60 kW
  •  Модули: ZnShine 220W и 230W поликристал
  •  Инвертер: 2 бр.-100K и 6 бр.- от 20K Astrid
  •  Типология: частично интегриран