Конструкция върху училище, на хоризонтален покрив

Характеристики:

  •  Реализация: 2011 – 4° Закон за стимулиране на зелената енергия
  •  Местоположение: Вестинье (обл. Торино)
  •  Мощност: 19,74 kW
  •  Модули: BIAODI 230W
  •  Инвертер:  2 бр. Power-One PVI -10.0-OUTD
  •  Типология: хоризонтален покрив на триъгълници