Навес - 10kW

Характеристики:

  •  Реализация: 2011 – 4° Закон за стимулиране на зелената енергия
  •  Месторазположение: Кастел Алферо(AT)
  •  Мощност : 10,35 kW
  •  Модули: BIADI 230W поликристал
  •  Инвертер: 1 бр. Aros Sirio 10.000P
  •  Типология: върху навес