Системи за сигурност

Вие сте тук

Жични системи:

Урмет предлага серия от системи с висок капацитет на действие с решения за различни видове потребление: жилищни копмплекси,фирми,които работят в сферата на улслугите и малки индустриални предприятия. Разнообразие от нови продукти в каталога,всички с оглед на дизайна.Урмет е разработила софтуер за всички системи: още по-бърз и удобен интерфейс( с управление и от дистанционно) както и опростено прогрaмиране.

 

Система 1061:

За жилищни комплекси и малки предприятия Урмет  е разработила системата 1061,която включва лесна употреба на технологии от висок профил.Възможно е свободно свързване до 4 зони,благодарение на опростен интерфейс: цялостното управление  на инсталацията се извършва с  ключове и клавиши,а също и от дистанционно.Могат да се свързват до 4/6 входа за алармени детектори и 4/3 изхода за задвижващи устройства.

Основни характеристики:

-Управление на аларми за грабеж,помощ

-Комуникатори,коитo се свързват към системата за наблюдение

-Дистанционно управление и опростен интерфейс

-Възможност за управление на устройството за външно слушане

-Диалогиращ на линия BUS

-Одобрение I liv.IMQA

-Команди,съвместими с естетичните Flexa,Kadra и Expi oт серията Nea на Simon Urmet

 

Система1063:

За капацитета на системата говорят броят входове за алармени детектори до 184 входа, 143 изхода за задвижващи устройства, до 31 устройства, прикачени към един или два отделни стълба.

Основни характеристики:

-Модулност и високо разпространение

-Възможност за осъществяване на диалог с PC локално или чрез предходно свързване

-Вокална или дигитална връзка за комуникация с потребителя

-Система за разпознаване на опити за саботиране при поставяне на ръка върху централата или върху други устройства,свързани към нея

-Сертификат II liv.IMQA

 

 Безжични системи:

 

Хибриден интерфейс "Stand alone 1058"

Новият хибриден интерфейс на Урмет позволява да се осъществи диалог на жична охранителна система с детектори,сензори,сирени и безжични команди.По този начин в случай на разширяване на апартаменти и тогава,когато е необходимо да се осигурят нови зони и не е възможно разбиването на стени е възможно предоставянето на едична или централизирана система за сигурност.Всъщност благодарение на този интрефейс се създава едно напълно безжично поле,което може да се конфигурира в зони,които да осъществяват диалог с централата: цялата инсталация може да бъде управлявана от едно и също дистанционно,да се активира,изключва напълно свободно и сигурно,благодарение на двупосочната технология.Гъвкавостта на системата се състои в характеристиката "Stand alone",koято дава възможност  интерфейс да се интегрира на жична инсталация.

Основни характеристики:

–Двупосочна технология

–Съвместимост с всички системи за сигурност

–Управление на 16 безжични входа

-Възможност за подразление на зони

-Запаметяване на събития

 

Система Ago:

Новата система за предотвратяване на влизане с взлом Ago е подходяща за всеки вид жилище.Благодарение на изцяло двупосочната технология,устройствата диалогират постоянно с централата ,която автоматично  проверява  за правилно предадени данни.Високото й приложение и гъвкавост превръщат системата Ago в най-добрия отговор за задоволяване на всякакъв вид изисквания. Тези характеристики правят подходящ избора на безжичната система Ago за всички ситуации,в които системата трябва да се инсталира последователно за конструкция,защото не е желателно пробиването на стени.Гъвкавостта на Ago е отговор за всички големи жилища,които се нуждаят от пластичност в начина на употреба:4 зони на програмиране,32 свързани радио-сензора,към които могат да се прикачат други 64 жични сензора,благодарение на два входа за всеки магнитен предавател.Програмирането е много бързо,благодарение на автоматичното разпознаване на устройствата от централата дори и при непоставени батерии.Също толкова удобно е и управлението:интерфейс клавишите управляват всички операции и улесняват прочитането на информация.Активирането и изключването стават чрез дистанционно (до 8 такива) или с клавиши (до 4) с квалификация от 16 кода за достъп за подробен контрол на събития(до 500 запаметени).Ago предлага и постоянен контрол на статуса на захранване на устройствата и отчита евентуални аномолии.

Основни характеристики:

-Двупосочност:постоянен диалог до 100% между централата и приемно-предавателните устройства

-Свободно разделение на зони

-Отделно управление на 6 вида събития

-Интегриране на управлението за технологични аларми и повиквания за помощ

-Индивидуален дизайн