Portelet Village - Jersey

Чудесният проект при Portlet Bay съставен от 44 апартамента.

Система: IPervoice

Описание на системата: Network IP, видеодомофонна система с интегриран контрол на достъпа, 44 aпартамента с видеодомофон Signo, клавиатура Elekta Steel, контролен център при централата.