Възобновяема енергия

Вие сте тук

С всяка изминала година сметките ни за отопление и енергия нарастват и ние недоволстваме все повече, но продължаваме да хабим и електро и топлоенергия.  Оплакваме се  от натоварения трафик и от мръсния въздух, но продължаваме да караме колите си. А даваме ли си сметка, че с всяка изминала година природните ресурси, които използваме, за да си осигуряваме нужната ни топло и електроенергия намаляват, вредните емисии във въздуха се увеличават и това не е от полза нито за нас, нито за планетата ни? Замисляме ли се какво ще оставим на нашите деца?

Тъкмо поскъпването на енергията и все по - големият глад за нефт, въглища и газ накара учените от цял свят да потърсят нови, алтернативни източници на енергия и да работят още по - усилено за разработването на програми за енергийна ефективност.

Предполагаме, всички сте чували да се говори особено в последните години за енергийната ефективност като начин да запазим да спестим от енергия, да намалим вредните емисии и да си осигурим едно по-добро бъдеще.

Увеличаването на енергийната ефективност е въпрос, с който трябва да се заемем всички, ако искаме да постигнем реални икономии, да намалим вредните емисии и да докажем, че сме загрижени за бъдещето на децата си. Ако и вие искате да промените бъдещето си и да осигурите на децата си комфорт и сигурност, има няколко неща, които е добре да предприемете, за да подобрите енергийната ефективност в дома си:

  • На първо място е важно да топлоиозолирате и санирате сградите в които живеете, тъй като на всички ни е ясно, че тъкмо оттам идват най - големите загуби на топлинна енергия. Санирането на сградите намалява разходите  за топло и електрическа енергия многократно, а инвестицията не само, че се възвръща за няколко сезона, но и сградите имат много по - добър, приветлив и приятен вид;
  • Покупката и монтажа на алтернативни източници на енергия също е от голямо значение за подобряване на енергийната ефективност. В последните години доста компании, сред които Урмет България ООД предлагат изработка и монтаж на фотоволтаични системи, които могат да ви осигурят не само нужната електрическа енергия за домакинството, но и да ви донесат икономии, за които досега само сте си мечтали.  Прилагането на нови технологии и съоръжения за производство на електрическа енергия ще доведе не само до увеличаване на енергийната ефективност, но и до подобряване на екологичната обстановка.
  • Подмяната на старите уреди в дома ви с такива от клас „А”, рециклирането на отпадъци, използването на енергоспестяващи крушки и други също ще допринесат за постигане на максимална енергийна ефективност.