Фотоволтаични паркове

Вие сте тук

Жилищна конструкция върху покрив от каменни плочи - 5,76kW

Характеристики:

 •  Реализация: 2012 – 5° Закон за стимулиране на зелената енергия
 •  Месторазположение: Сарре (обл.Аоста)
 •  Мощност: 5,76 kW
 •  Модули: ZN Shine 240W Policristallino
 •  Инвертер: 1 бр. Power-One 6000TL-OutD
 •  Типология: върху сграда

Жилищна конструкция, върху хоризонтален покрив - 5,75kW

Характеристики:

 •  Реализация: 2012 – 4° Закон за стимулиране на зелената енергия
 •  Месторазположение: Берджеджи (SV)
 •  Мощност: 5,75 kW
 •  Модули: ZN SHINE 220W
 •  Инвертер: 1 бр. AROS Sirio 6000P
 •  Типология: върху сграда

 

Индустриална конструкция, върху покрив с shed 466kW

Характеристики:

 •  Реализация: 2012 – 4° Закон за стимулиране на зелената енергия
 •  Месторазположение: Торино (обл. Торино)
 •  Мощност: 466,44 kW
 •  Модули: ZN Shine, TIANWEI 230W
 •  Инвертер: 2бр. - 200K, 1бр.- 50K, 1 бр. - 30K Astrid
 •  Типология: върху сграда

Земеделска фирма

Характеристики:

 •  Реализация: 2012 – 4° Закон за стимулиране на зелената енергия
 •  Месторазположение: Ронсекко (обл. Верчелли)
 • Мощност: 19,78 kW
 •  Модули: TIANWEI 230W
 •  Инвертер: 2 бр. AROS Sirio 10000P
 •  Типология: Върху сграда

Конструкция върху жилищна кооперация - 5,5kW

Характеристики:

 •  Реализация: 2011 – 4° Закон за стимулиране на зелената енергия
 •  Местоположение: Иврея (обл.Торино)
 • Мощност: 5.50 kW
 •  Модули: ZNSHINE 220 W поликристал
 •  Инвертер: 1 бр. AROS Sirio 4600P
 •  Типология: върху сграда

Жилищна конструкция

Характеристики:

 •  реализация: 2011 – 3° Закон за стимулиране на зелената енергия
 •  Месторазположение: Павоне Канавезе (обл. Торино)
 •  Мощност: 2.76 kW
 •  Модули: Biaodi 230W поликристал
 •  Инвертер: AROS Sirio 3100P
 •  Типология: частично интегриран

Конструкция върху покрива на Общината, хоризонтален покрив - 4,8kW

Характеристики:

 •  Реализация: 2012 – 4° Закон за стимулиране на зелената енергия
 •  Местоположение: Борджо Верецци (SV)
 •  Мощност : 4.83 kW
 •  Модули: TIANWEI 230W поликристал
 •  Инвертер:  3 бр. AROS Sirio 1500P
 •  Типология: върху хоризонтален покрив

Жилищна конструкция върху покрив от два ската- 5 kW

Характеристики:

 •  Реализация: 2011 – 3° Закон за стимулиране на зелената енергия
 •  Местоположение: Линяна(Верчелли)
 •  Мощност : 5.06 kW
 •  Модули: BIAODI 230W поликристал
 •  Инвертер: AROS Sirio 4600P
 •  Типология: върху сграда

Жилищна конструкция с азбест - 8kW

Характереистики:

 •  Реализация: 2011 – 4° Закон за стимулиране на зелената енергия
 •  Местоположение: Пино Торинезе (обл. Торино)  
 •  Мощност: 8,28 kW
 •  Модули: V-Energy 230W поликристал
 •  Инвертер: 1 бр. Kostal Piko 8.3
 •  Типология: върху сграда с бракуване на етернита

Жилищна конструкция, интегрирана -10kW

Характеристики:

 •  Реализация: 2010 – 2° Закон за стимулиране на зелената енергия
 •  Месторазположение: Павоне Канавезе (обл. Торино)  
 •  Мощност: 10,12 kW
 •  Модули: Upsolar 230W поликристал
 •  Инвертер: 2 бр. Ingeteam Sun Lite - 3,3TL и 6TL
 •  Типология: изцяло интегриран

Навес - 10kW

Характеристики:

 •  Реализация: 2011 – 4° Закон за стимулиране на зелената енергия
 •  Месторазположение: Кастел Алферо(AT)
 •  Мощност : 10,35 kW
 •  Модули: BIADI 230W поликристал
 •  Инвертер: 1 бр. Aros Sirio 10.000P
 •  Типология: върху навес

Индустриална конструкция, върху покрив от 19kW

Характеристики:

 •  Реализация: 2011 – 4° Закон за стимулиране на зелената енергия
 • Местоположение: Двореца във Верчелли (обл. Верчелли)
 •  Мощност: 19,32 kW
 •  Модули: BIAODI 230W
 •  Инвертер: Kostal Piko 8.3 и Kostal Piko 10.0
 •  Типология: върху сграда

Конструкция върху училище, на хоризонтален покрив

Характеристики:

 •  Реализация: 2011 – 4° Закон за стимулиране на зелената енергия
 •  Местоположение: Вестинье (обл. Торино)
 •  Мощност: 19,74 kW
 •  Модули: BIAODI 230W
 •  Инвертер:  2 бр. Power-One PVI -10.0-OUTD
 •  Типология: хоризонтален покрив на триъгълници

Индестриална конструкция с азбест 82kW

Характеристики:

 •  Реализация: 2011 – 4° Закон за стимулиране на зелената енергия
 •  Местоположение: Милано
 •  Мощност : 82,11 kW
 •  Модули: Biaodi 230W поликристал
 •  Инвертер: 8 бр. AROS Sirio 10000P
 •  Типология: на сграда с бракуване на етернита

Индустриална конструкция, върху покрив 328kW

Характеристики:

 •  Реализация: 2010 – 2° Закон за стимулиране на зелената енергия
 •  Местоположение: Торино
 •  Мощност: 328,60 kW
 •  Модули: ZnShine 220W и 230W поликристал
 •  Инвертер: 2 бр.-100K и 6 бр.- от 20K Astrid
 •  Типология: частично интегриран

Индустриална конструкция, върху покрив 441kW

Характеристики:

 •  Реализация: 2012 – 4° Закон за стимулиране на зелената енергия
 •  Местоположение: Двореца във Верчелли (обл.Верчелли)
 •  Мощност : 441,60 kW
 •  Модули: ZN Shine 230W поликристал
 •  Инвертер: 2 бр. AROS Sirio 200K HV-MT
 •  Типология: върху сграда

Индустриална конструкция върху покрив 383 kW

Характеристики:

 •  Реализация: 2011 – 4°-ти Закон за стимулиране на зелената енергия
 •  Местоположение: Двореца във Верчелли (Обл. Верчелли)
 •  Мощност: 383,04 kW
 •  Модули: Topoint 240W монокристал
 • Инвертер: AROS Sirio Central Station SCS 400
 •  Типология: Върху сграда

Padus

Характеристики:

 •  Реализация: 2010 – 2-ри Закон за стимулиране на зелената енергия
 •  Местоположение : Тричерро (Верчелли)
 •  Мощност : 994,98 kW
 •  Молули: Upsolar 230W поликристал
 •  Инвертер: AROS Sirio Central Station SCS 1000
 •  Типология: изцяло интегриран

Солар пауър парк

Характеристики:

 • Реализация: 2012– ДКВР от 20-6-11
 • Местоположение : Раковски (Пловдив)
 • Мощност : 2.989,20 kW
 • Модули: ZNShine 235W поликристал
 • Инвертер: 6 бр. AROS Sirio K500 HV-MT
 • Типология: наземен