Индустриална конструкция, върху покрив от 19kW

Характеристики:

  •  Реализация: 2011 – 4° Закон за стимулиране на зелената енергия
  • Местоположение: Двореца във Верчелли (обл. Верчелли)
  •  Мощност: 19,32 kW
  •  Модули: BIAODI 230W
  •  Инвертер: Kostal Piko 8.3 и Kostal Piko 10.0
  •  Типология: върху сграда