Индестриална конструкция с азбест 82kW

Характеристики:

  •  Реализация: 2011 – 4° Закон за стимулиране на зелената енергия
  •  Местоположение: Милано
  •  Мощност : 82,11 kW
  •  Модули: Biaodi 230W поликристал
  •  Инвертер: 8 бр. AROS Sirio 10000P
  •  Типология: на сграда с бракуване на етернита