Жилищна конструкция, интегрирана -10kW

Характеристики:

  •  Реализация: 2010 – 2° Закон за стимулиране на зелената енергия
  •  Месторазположение: Павоне Канавезе (обл. Торино)  
  •  Мощност: 10,12 kW
  •  Модули: Upsolar 230W поликристал
  •  Инвертер: 2 бр. Ingeteam Sun Lite - 3,3TL и 6TL
  •  Типология: изцяло интегриран