Индустриална конструкция върху покрив 383 kW

Характеристики:

  •  Реализация: 2011 – 4°-ти Закон за стимулиране на зелената енергия
  •  Местоположение: Двореца във Верчелли (Обл. Верчелли)
  •  Мощност: 383,04 kW
  •  Модули: Topoint 240W монокристал
  • Инвертер: AROS Sirio Central Station SCS 400
  •  Типология: Върху сграда