Конструкция върху жилищна кооперация - 5,5kW

Характеристики:

  •  Реализация: 2011 – 4° Закон за стимулиране на зелената енергия
  •  Местоположение: Иврея (обл.Торино)
  • Мощност: 5.50 kW
  •  Модули: ZNSHINE 220 W поликристал
  •  Инвертер: 1 бр. AROS Sirio 4600P
  •  Типология: върху сграда